Rodina je to nejdůležitější, co máme.

Pojďme ji společně oslavit!


Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a pomáhali nám s letošním Festivalem rodiny! Byli jste skvělí! Tisková zpráva k závěru letošního ročníku je ZDE!


Podcast Šance dětem — nejen o Festivalu rodiny s ředitelkou Irenou Přibylovou. 


V roce 2023 pořádáme již 4. ročník Festivalu rodiny.

Festival rodiny je celonárodní osvětovou kampaní Sítě pro rodinu, která podporuje prevenci zdravé a funkční rodiny a podněcuje ji ke společnému trávení volného času.

Kampaň upozorňuje na hodnotu rodiny, ale i na přínos práce Sítě pro rodinu, mateřských, rodinných a komunitních center a dalších organizací pracujících s rodinami, jakožto důležitých aktérů působících na poli prevence.

Během šesti týdnů ode Dne matek (letos 14. května) přes Den rodiny, Den dětí až po Den otců (letos 18. června) se konají akce, při kterých mohou rodiny společně a plnohodnotně prožít společné chvíle. Jednotlivá členská centra a další organizace pracující s rodinami v tomto čase pořádají různé vzdělávací aktivity, slavnosti, oslavy a akce pro rodiny a širokou veřejnost. Neváhejte přihlásit svou akci!

Jak a proč Festival rodiny vznikl?


Festival rodiny vznikl v roce 2019 z potřeby posilovat hodnoty rodiny a společně upozornit na hodnotu rodiny pro každého z nás. Zároveň upozorňuje na práci Sítě pro rodinu a mateřských, rodinných a komunitních center a jejich širokou škálu programů v oblasti prevence rizikových situací v rodině a ve společnosti. Stejně tak představuje mateřská, rodinná a komunitní centra jako zásadní pilíř komunitního života.

V letech 2020 a 2021 poznamenala Festival rodiny pandemie Covid-19, přesto počet akcí (235) překonal úspěšný nultý ročník, i když část z nich musela probíhat online.

V roce 2022 se Festivalu rodiny aktivně zúčastnilo 66 členských center s přihlášenými 172 akcemi ve všech krajích České republiky. Třetí ročník byl zároveň oslavou 30 let od vzniku prvního mateřského centra v ČR a 20 let od vzniku Sítě pro rodinu, z.s. (dříve Sítě mateřských center). U této příležitosti probíhaly v krajích venkovní akce - Dny pro rodinu.

Den rodiny (15. 5.) jsme také oslavili v Praze na Kampě, kde jsme uspořádali velkou zahradní slavnost a zároveň proběhl v prostorách Lichtenštejnského paláce mezinárodní sympozion s názvem "Mateřská centra - nový fenomén občanské společnosti".

K Festivalu rodiny se začínají hlásit i další organizace, a tak se postupně naplňuje naše vize každoroční jarní oslavy rodiny napříč celou republikou.

Rodina je společenstvím, kde se sdílí čas, prostor, úzkost i naděje, kde se soužitím všichni učí pro život, kde všichni dávají i přijímají, kde formují svou osobnost a mají možnost zrát k moudrosti a kde podstatnou složkou všeho je vzájemně sdílená a působená radost. 

Prof. Zdeněk Matějček

SÍŤ PRO RODINU A MATEŘSKÁ, RODINNÁ A KOMUNITNÍ CENTRA V KOSTCE

 • Síť pro rodinu, z.s. je střešní organizace a nositelka know-how mateřských center v České republice 
 • Spolu s mateřskými, rodinnými a komunitními centry už více než čtvrt století posilujeme hodnotu rodiny ve společnosti, v mateřských centrech i ve firmách a vytváříme podmínky pro společnost přátelskou rodině.
 • Síť pro rodinu jsme založili v roce 2002 na základě dlouholeté neformální spolupráce mateřských center s původním názvem Síť mateřských center.
 • Myšlenku mateřských center jako zcela nový fenomén společnosti přenesla z německého prostředí Rut Kolínská v roce 1992.
 • Základní know-how mateřských center spočívá ve vytváření bezpečného komunitního společenství pro rodiny všech generací a jejich hlavní přínos staví na prevenci rizikových situací v rodině i ve společnosti.
 • Nabízíme audit Strategie podpory rodiny jako konkurenční výhoda firmy www.familyfriendly.cz
 • Jsme autorizovanou osobou pro zkoušku profesní kvalifikace Chůva.
 • Nabízíme mnoho vzdělávacích aktivit zaměřených především na neziskový sektor na stránkách Síť pro vzdělání.

  Síť pro rodinu

  Truhlářská 24                110 00 Praha 1             

  info@sitprorodinu.cz

  +420 602 178 882         www.sitprorodinu.cz