Dětský den

25.05.2019

Mateřské a rodinné centrum Vrábče

Dětský den je ve Vrábči nejvíce navštěvovanou akcí Mateřského a rodinného centra Vrábče.

Koná se za podpory obce a firmy Budějovické štěrkopísky s.r.o. a je skvělou příležitostí pro setkání rodin z obce i blízkého okolí. 

Ve spolupráci s dobrovolnými hasiči připravujeme pro děti soutěže o ceny a program doplňujeme divadelním představením pro děti, atrakcemi z dílny dobrovolných hasičů a místní firmy Párty na zahradě či malováním na obličej. 

Akce nikoho nediskriminuje, podporuje jak roli otce, matky tak i prarodičů a stmeluje místní komunitu, protože ji zajišťují také dobrovolníci. 

Kontakt: Petra Podzimková, mrc.vrabce@seznam.cz

Web: facebook