Kateřina Hromčíková

19.05.2022

Studánka je mojí druhou rodinou, je pro mě místem, kde jsem nalezla přátele a prostor pro seberealizaci. V centru působím od roku 2011. Nejprve jako dobrovolná lektorka kroužků pro rodiče s dětmi, od roku 2014 jako statutární zástupkyně a od roku 2017 kloubím funkci zaměstnance a předsedkyně rady spolku. Zakladatelka nejsem, naše centrum vzniklo už v roce 2004.

Když jsem byla s dětmi na rodičovské, našla jsem zde komunitu skvělých žen, se kterými jsme sdílely radosti i strasti mateřství, společně jsme se smály a držely se v horších dnech. Zároveň jsme spolu vymýšlely nejrůznější akce pro veřejnost, pomáhaly při zajišťování pravidelných aktivit a vymýšlely vize a cesty, kudy se Studánka dále vydá. Z koníčku během rodičovské dovolené se pro mě naše rodinné centrum stalo i zaměstnáním.

Nyní stojím v čele centra a navazuji na to, co moje předchůdkyně vybudovaly. Studánka se za těch deset let proměnila ve velkou organizaci kloubící práci zaměstnanců s nadšením dobrovolníků a přiteklo do ní hodně nových pramínků. Pro mě je po všechny ty roky ale především komunitou lidí, jejichž společná práce, síla a odhodlání vytvářejí jedinečné místo, kde je každý přijímán s respektem, podporou a otevřenou náručí. A právě to dělá Studánku jedinečnou.

Je úžasné, že takových míst je po republice spousta a mateřská, rodinná a komunitní centra tvoří celorepublikovou síť. Dává nám to společný hlas a společnou sílu.