Lucie Plešková

07.05.2022

Mé působení v Síti pro mě bylo zdrojem obrovské inspirace a pracovních zkušeností. Naučila jsem se mnohému, od psaní a řízení projektů, přes produkci akcí, personalistiku až po vedení lidí.

Ale především to pro mě bylo neustálé potkávání se s inspirativními lidmi, skvělými a aktivními ženami, kterým není jedno, co se kolem nich děje a které v nejrůznější podobě podporují rodiny a komunity, ve kterých žijí, které pracují s dětmi, rodiči, seniory, ale také s různě znevýhodněnými lidmi a pomáhají jim, které usilují o to, aby ženy měly rovné šance a příležitosti jak v zaměstnání, tak ve společnosti celkově.

Práce v Síti mi také umožnila realizaci v době péče o mé dvě malé dcery, což dodnes velmi oceňuji, protože to bylo slaďování práce a rodiny v každodenní několikaleté praxi a nejen v teorii a projektech, které jsme realizovali.

No a především mi dala cenná přátelství, z nichž některá přetrvávají dodnes