Přidejte se!

Festival rodiny 2024 je před námi! 


Termín festivalu: 12. 5. - 16. 6. 2024 - 5 týdnů pro rodinu

Motto festivalu: S námi kvete každá rodina

Proč se k festivalu přidat?

 • Svezte se na vlně celorepublikové kampaně.

 • Zapojte se s vaší oblíbenou akcí /akcemi a zviditelněte práci své organizace na obecní, krajské i celorepublikové úrovni.

 • Řekněte nám, co pro vás znamená rodina!

 • Využijte příležitost k navázání spolupráce s obcí i dalšími organizacemi.

 • Posilte svůj společenský kredit.

 • Využijte příležitost ke sdílení kreativních nápadů s dalšími prorodinnými organizacemi.

 • Přispějte k celkové osvětě na téma rodina a práce s ní

Kdo a jak se může k festivalu připojit?

Zapojit se můžete dvěma způsoby:
1. Přihlaste vaší akci

 • Kdokoliv, kdo organizuje v měsících květnu a červnu jakoukoliv akci pro celé rodiny nebo její členy. Může se jednat o různé vzdělávací a osvětové aktivity, komorní aktivity pro úzkou skupinu, slavnosti, oslavy, akce pro rodiny a širokou veřejnost, včetně aktivit pro jednotlivé členy rodiny (např. den dětí, den rodiny, osvětové a vzdělávací aktivity s tématy vztahujícími se k výchově dětí, manželství, rodičovství, relaxační aktivity atp.).
 • K festivalu se připojíte tím, že registrujete vaší akci realizovanou v termínu od 1. 5. do 30. 6. 2024 vyplněním formuláře
 • Své akce můžete přihlašovat průběžně už nyní až do 14. června 2024.
 • Každou akci do formuláře zapište zvlášť.
 • Všechny vaše akce budeme průběžně zveřejňovat na webu Festivalu rodiny v záložce Festivalové akce 2024.
 • Do patičky pozvánky na vaší akci umístěte grafiku kampaně, aby bylo na první pohled patrné, že se ke kampani touto akcí připojujete. Můžete využít tyto možnosti:

 1. Banner Festivalu rodiny
 2. grafiku "Jsme součástí Festivalu rodiny
 3. pokud se na vaši pozvánku nehodí banner, ani grafika "Jsme součástí Festivalu rodiny", můžete umístit jen logo Festivalu rodiny (text vedle obrázku) nebo logo Festival rodiny, (text pod obrázkem) 
 4. členské organizace Sítě pro rodinu mohou připojit grafiku: "Jsme součástí Sítě pro rodinu"

2. Řekněte nám, co pro vás znamená rodina!

 • Nahrajte video, kde stručně odpovíte na tyto tři otázky:

 1. Co pro vás znamená "rodina"? (jedním slovem)
 2. Máte osobnost/vzor v rodině, ke komu vzhlížíte?
 3. Popište vaši rodinu třemi slovy.
 • Ve videu přečtěte otázku, a pak na ni odpovězte.

 • Video točte na šířku – ideálně zadní kamerou ze vzdálenosti cca 2m.

 • Délka odpovědi na 1 otázku maximálně 10 vteřin.

 • Vyberte čisté, jasné pozadí – zeď nebo závěs.

 • Videa zasílejte na email: info@sitprorodinu.cz (doporučujeme využít služeb uschovna.cznejpozději do 30. 4. 2024.

 • Videa sestříháme a umístíme na naše sociální sítě, web atd.