Ohlédnutí za předchozími ročníky:

2023 V roce 2023 se zapojilo 102 organizací s 202 akcemi z celé České republiky. do již čtvrtého ročníku Festivalu rodiny!

2022 - Třetí ročník festivalu : V rozmezí od 6. května do 19. června 2022 jsme oslavili nejen Den matek, Mezinárodní den rodiny, Den dětí a Den otců, ale také 30. výročí otevření prvního mateřského centra v České republice a 20. výročí založení Sítě pro rodinu. Děkujeme všem zúčastněným za krásnou realizaci Festivalu rodiny! Letošního ročníku se aktivně zúčastnilo 66 členských center s přihlášenými 172 akcemi ve všech krajích České republiky! Díky patří tedy všem za organizaci, účast, úsměv na tváři - jak spolupracovníkům, tak návštěvníkům i sponzorům, byli jste skvělí!

                                               - Akce center

                                               - Krajské akce 

                                               - Zahradní slavnost na Kampě

                                               - Výroční sympozion

2021 - Druhý ročník festivalu, zasažený pandemickou situací

2020 - První ročník festivalu - ochromen pandemií COVID-19
2019 - Nultý - startovací ročník festivalu se zahradní slavností na Žofíně