Děkujeme za podporu.

Záštitu udělili: 

Nad zahradní slavností na Žofíně, která je součástí Festivalu rodiny a na které se 18.5. představí Síť pro rodinu jako jeden z partnerů, převzal záštitu:

 Pavel Čižinský

starosta MČ Praha 1 

    Mgr. Milena Johnová

         radní hl. města Prahy

Podpořili nás:

Je nám ctí být spoluorganizátory zahradní slavnosti na Žofíně, která je nejen součástí Festivalu rodiny, ale i součástí oslav 20. let existence Rotary v České a Slovenské republice. Rádi společně  oslavíme tuto událost spolu s dalšími partnery zahradní slavnosti.  Děkujeme všem našim partnerům: