Lichtenštejnský palác poskytl důstojné prostředí mezinárodnímu sympozionu 15. 5. k 30. výročí otevření prvního centra a 20. výročí založení Sítě pro rodinu. Představili historii mateřských center jako nového fenoménu občanské společnosti v Evropě, auditorium pozdravila Alena Wagnerová, která myšlenku mateřských center do ČR přinesla z Německa. Probírali jsme roli mateřských center v časech krizí jako byla pandemie a je válka na Ukrajině. Paní profesorka Lenka Šulová vyzdvihla nezastupitelný přínos center v oblasti prevence rizikových situací v rodině a ve společnosti. Ředitelka odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí MPSV Martina Štěpánková Štýbrová ocenila práci center a spolupráci se Sítí pro rodinu. Vliv center na formování budoucích postojů dětí podtrhla Sára Herrmannová, která vyrůstala v prvním centru. Sandy Schilen z Huairou commission se zaměřila na přínos Sítě pro rodinu na mezinárodním poli. Sympozion poskytl prostor mezinárodnímu síťování napříč Evropou - zastoupeny byly Bosna-Hercegovina, Itálie, Francie, Maďarsko, Německo, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Na závěr došlo na symbolické předání Sítě pro rodinu nové generaci. Děkujeme za záštitu ministrovi Mikuláši Bekovi a za podporu programu Erasmus + a MPSV.

Přikládáme zdravici Mgr. Marie Jílkové natočenou k příležitosti právě slaveného výročí a proběhlého sympozionu, kterého se bohužel nemohla osobně zúčastnit.

Mezinárodní sympozion

30. výročí otevření prvního mateřského centra a 20. výročí založení Sítě pro rodinu nás vedlo k propojení s mezinárodním projektem, na který vás zveme. Jedná se o skvělou příležitost poznat historii a šíření myšlenky mateřských center s živými aktéry. Sympozion s názvem "Mateřská centra - nový fenomén občanské společnosti" nabízí příležitost k ohlédnutí i k vykročení do dalších let s novým vedením Sítě pro rodinu. Slavnostní atmosféru jistě navodí i krásné prostory Lichtenštejnského paláce.

Podívejte se na konkrétní program, přihlásit se můžete do 10. května 2022 přes formulář

Děkujeme za podporu MČ Praha 1 a za záštitu ministra pro evropské záležitosti doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D.