Osobnosti

Osobnosti

Rostya Gordon Smith

Co pro mne znamená rodina

Říká se, že přátelé si vybíráme, ale rodinu ne. To, že si nevybíráme rodinu, ale většinou se do ní narodíme, je vlastně reálný fakt života, který nás připravuje na naši budoucnost ve společnosti.

V rodině procházíme různými stádii vývoje a životních situací, které většinou reflektují, co se nám může stát, s čím se budeme potýkat, co a jak budeme řešit, a jak se budeme v životě orientovat. Rodina nám dává základní hodnoty, které v dospělosti adoptujeme, měníme, nebo ignorujeme. Je to pro některé lidi cesta kamenitá plná zkoušek, výzev, zklamání a konfliktů. Pro druhé je to o soužití, pohodě, lásce a respektu.

Kde jinde se naučíme tyto charakteristiky než v rodině. Zodpovědnost rodičů i dětí je kritická a nezbytná k našemu vývoji, abychom se mohli úspěšně zapojit a prosperovat v jakékoli situaci a společnosti.

Síť pro rodinu je moje srdcová záležitost díky vedení Rut Kolínskou, která pro mne zobrazuje hodnoty rodiny a její důležitost ve společnosti.

Já pevně doufám, že štafeta hodnot Sítě pro rodinu bude převzata s energií, nadšením, důsledností a dodržování hodnot, které vždy měla.

Rostya Gordon Smith

podnikatelka


Jakub Szántó

"V časech, kdy se dosavadní pravidla našeho světa otřásla a soudného člověka ovanul ledový duch neospravedlnitelné ruské agrese proti Ukrajině, si musel každý znovu vybudovat svou sféru bezpečí. Pro mě je tou nejnebezpečnější a nejkomfortnější zónou rodina. Z ní čerpám sílu a inspiraci, pro ni napínám úsilí o lepší svět. Kolem sloupu své rodiny se opět postupně ovíjí úponky mých nadějí a od něj se šíří resuscitovaný prostor, kde je vše tak, jak má být."

Jakub Szántó

novinář

Robert Jašków

Pocházím z velmi chudých poměrů a vyrůstal jsem sám s maminkou (nejstarší z deseti sourozenců), mám nespočet tet, strýců, sestřenic a bratranců. Dodnes držíme pohromadě a nic nás nerozhází.

Rodina je pro mne příležitost sdílet, předávat zkušenosti a především bezvýhradně a nekonečně milovat.

Rodina je to, co jsem si vždycky přál. Má přání byla vyslyšena a máme s mou ženou Petrou tři krásné a zdravé děti, Janíka, Jakuba a Mariánku.

A nejlepší na tom je to, že ne my - rodiče - jsme chtěli mít velkou rodinu, to NAŠE DĚTI se postupně rozhodly ve vesmíru a řekly si: "Hele, to je docela slušnej páreček pankáčů, tam pudem." A přišly. A jsme nekonečně vděční.

Robert Jašków

herec