Inspirativní ženy

Vedu RC Pastelka od roku 2011 a je mi tady stále dobře. Do centra jsem začala chodit jako maminka dvou malých dětí. Vzhledem k tomu, že pro mě Brno bylo úplně nové, stala se pro mě Pastelka základnou sociálních vazeb a vztahů. Tady jsem si našla záchranné sítě, když jsem potřebovala pomoct s dětmi nebo si jen odpočinout. Jak šel...

Věra Černá

20.05.2022

V Rodinném centru Maják, z. s., v Tanvaldě jsem koordinátorkou centra a to už 9 let. Maják jsem začala navštěvovat v době, kdy byl můj syn malinký, jako jiné maminky. Tehdy jsem vypomáhala jako dobrovolnice. V té době Maják jinak nefungoval, pouze na dobrovolnické bázi.

Studánka je mojí druhou rodinou, je pro mě místem, kde jsem nalezla přátele a prostor pro seberealizaci. V centru působím od roku 2011. Nejprve jako dobrovolná lektorka kroužků pro rodiče s dětmi, od roku 2014 jako statutární zástupkyně a od roku 2017 kloubím funkci zaměstnance a předsedkyně rady spolku. Zakladatelka nejsem, naše centrum vzniklo už...

Zakladatelka mateřského centra Křemílek Křemže nejsem, i když si to každý myslí. A je to asi proto, že poprvé jsem přišla do centra na jeho historicky druhou schůzku, to bylo v listopadu 2001 a od té doby jsem se začala aktivně v centru zapojovat. Když odešly zakladatelky zpět do práce, centrum jsem převzala, v centru tedy působím již 20 let....

Centrum je můj život už 20 let. Myslela jsem, že budu v centru aktivní po dobu mateřské, když děti budou malé, ale vše je jinak. Centrum vás může pohltit, nadchnout, zlákat, nažhavit, přinášet radost a chuť do života, zvláště když se obklopíte takovými inspirativními ženami, jako tomu je u nás v Klubíčku Kroměříž. Už nejsme centrum jen pro matky s...

Síť pro rodinu mi přinesla nové zkušenosti, získala jsem řadu dovedností od pořádání setkání center po velké krajské konference. Dala mi příležitost se zorientovat v pravidlech fungování neziskových organizací, v platných předpisech, financování, aktivitách, formálních i neformálních jednáních se státním, neziskovým i soukromým sektorem.

Mateřské centrum bylo moje 3. dítě (v pořadí z těch čtyř co spolu s ním mám) a jelikož je mu letos již 18 let, tak jsem pyšná, že už je skoro samostatné a dokázalo by žít i beze mě.
V začátku pro mě bylo společenským prostorem pro péči a rozvoj mých dětí i mě samotné, na dobrovolnické...

Naše mateřské centrum - Centrum Mateřídouška - mi udělalo obrat v mém životě o 180°.