Marcela Bradová

17.05.2022

Centrum je můj život už 20 let. Myslela jsem, že budu v centru aktivní po dobu mateřské, když děti budou malé, ale vše je jinak. Centrum vás může pohltit, nadchnout, zlákat, nažhavit, přinášet radost a chuť do života, zvláště když se obklopíte takovými inspirativními ženami, jako tomu je u nás v Klubíčku Kroměříž. Už nejsme centrum jen pro matky s malými dětmi, směřujeme ke komunitnímu centru. Fungujeme pro celou komunitu a já věřím, že život s Klubíčkem je lepší než bez něj.

Naším základem jsou preventivní programy, besedy, workshopy, poradenství, podpůrné rodičovské skupiny. Tyto jsou srdcem, které tepe. Dále poskytujeme služby péče o děti (tři dětské skupiny, odpolední družinu pro děti 1. stupně), nabízíme vzdělávací a kreativní aktivity (angličtina, francouzština, hanácký folklórní kroužek, Montessori, cvičení pro rodiny s dětmi, atd.). Důležitou součástí všech našich aktivit je ekologický přístup, zdravý životní styl, podpora rozmanitosti a odlišných kultur a především zdravý selský rozum, přátelství, sdílení, sounáležitost, důvěra a vzájemná pomoc.

Nebojíme se nových výzev a tak do svých aktivit zapojujeme již opakovaně zahraniční dobrovolníky, budujeme přírodní zahradu, v létě 2022 chceme uspořádat tábor pro francouzské mladé lidi s omezenými příležitostmi, pořádáme tábory, spolupracujeme a vytváříme partnerství.

Síť pro rodinu pro nás znamená od roku 2005 pevnou kotvu. Nové informace, lobbing, nápady, projekty i vzdělávací možnosti, ale hlavně obyčejná lidská propojení, sounáležitost, inspiraci a přátelství. Spíše neobyčejné a vzácné.