Záštity

Ročníku 2022 udělili záštitu:

MPSV

05.05.2022

Záštita Ministerstva práce a sociálních věcí

Osobní záštitu udělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Ústecký kraj

04.05.2022

Za Ústecký kraj udělil záštitu hejtman ing. Jan Schiller

Děkujeme za záštitu Mgr. Jana Grolicha - hejtmana v Jihomoravském kraji