Síť pro rodinu, z.s.


Truhlářská 24, 110 00 Praha 1

info@sitprorodinu.cz

+420 602 178 882

Více informací naleznete na www.sitprorodinu.cz

Hlavní organizátorka Festivalu:                                                Kontakt pro firmy:

Hana Šustrová                                                                            Lucie Milanová  

hana.sustrova@sitprorodinu.cz                                                 lucie.milanova@sitprorodinu.cz

+420 602 178 829                                                                      +420 602 178 953