Aktuality

Láska nezná hranic. Počet dvojjazyčných rodin v Česku stále narůstá. Bilingvní páry se od začátku potýkají s mnoha výzvami - odlišné kulturní zvyklosti, udržování rovnováhy mezi oběma jazyky, zachování kulturní identity, (jazykové neporozumění - nerozumí 100% toho, co říkají, nyance). Zvlášť výchova dětí stále vyvolává otázky, jaký vliv na ně bude mít působení více jazyků a více kultur.

Když se rodina dostane do krize, v největším ohrožení se ocitají děti. Jsou nejzranitelnější a nejvíce potřebují naši pomoc. Snažíme se opečovat jejich emoční a fyzické zdraví, ale i sociální vazby. Často se ocitají v situacích, které přesahují jejich schopnosti porozumění a zvládání. Jejich potřeby jsou často přehlíženy nebo podceňovány. Nedostatek stability a bezpečí může mít dlouhodobé důsledky pro jejich vývoj. Každé dítě si zaslouží lásku, péči a možnost rozvíjet svůj plný potenciál. Podporu a odbornou pomoc je třeba věnovat rodině jako celku. Pomoci jí efektivně řešit náročné či problémové životní situace tak, aby mohla plnit své základní funkce a nebyl tak ohrožen vývoj dětí. V praxi probíhá přímá práce v rodině, různé druhy poradenství, asistované předávání, mediace, atp.

Poslechtěte si, jak rodinu vnímá Pavla Gomba, výkonná ředitelka UNICEF ČR, který již od roku 1947 pomáhá dětem v nouzi po celém světě.

Petra Štiková, vedoucí služby Podpora rodin a dětí v ICOS Český Krumlov. Tato nezisková organizace "Pomáhá tam, kde je potřeba". Zajišťuje služby a programy, které USNADŇUJÍ DŮSTOJNÝ a PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT ohroženým dětem a mladistvým, rodinám s dětmi, seniorům, lidem se zdravotním postižením, a lidem v tíživé životní situaci, kterou nemohou řešit bez pomoci druhých.Tato nechtěná dvojrole je velmi vyčerpávající. Máma nebo táta, kteří zbyli na výchovu dětí sami se musí pěkně otáčet. Nejde jen o finanční a materiální zajištění, které rodiče po rozvodu/ztrátě partnera trápí nejvíce. Člověk zůstane sám i na péči o domácnost, logistiku kolem dětí, sdílení běžných rodičovských radostí a strastí. Prostě mu chybí druhá polovička.Do této skupiny spadá 210 000 osamělých rodičů, kteří vychovávají více než 336 000 dětí.90 % osamělých rodičů jsou ženy, tedy matky samoživitelky. Rodičům samoživitelům pomáhá řada organizací FANDI MÁMÁM, Klub svobodných matek, Klub svobodných otců, Neviditelní, Znesnáze21 a mnohé další.

FANDI MÁMÁM

Spolek FANDI MÁMÁM poskytuje pomoc maminkám samoživitelkám. Za vznikem projektu stojí od roku 2016 moderátorky Petra Květová Pšeničná a Žaneta Slámová. Nebyla jim lhostejná situace maminek samoživitelek, které se dostaly do svízelné situace a nemají dost prostředků na chod domácnosti, na výbavu do školy, na dětské koníčky. Proto se rozhodly maminkám pomoci zajistit základní věci a upozornit na problém samoživitelek – z mateřské nebo jednoho nízkého platu musí tyto ženy uživit sebe a své děti, zaplatit nájem a veškerou režii domácnosti, a to často bez alimentů nebo jen s hodně malou částkou, kterou dostávají od otců svých dětí. 

Zuzana Kruťová a Alena Klečková se svým Rodinné centrum Jasmínka v Brně Líšni jsou jednou z mnoha organizací, které pomáhají samoživitelům. Pro sólorodiče pořádají svépomocné skupiny, organizují materiální pomoc a nabízí odbornou podporu psychologů, koučů, apod.Věnujete se péči o samoživitele i va vašem centru? Které služby jsou nejvíce využívané? Pokud jste sólorodič, zajděte do nejbližšího mateřského, rodinného či komunitního centra, jistě tam najdete svou zpřízněnou duši a oporu.