Hana Vodrážková

15.05.2022

Mateřské centrum bylo moje 3. dítě (v pořadí z těch čtyř co spolu s ním mám) a jelikož je mu letos již 18 let, tak jsem pyšná, že už je skoro samostatné a dokázalo by žít i beze mě.
V začátku pro mě bylo společenským prostorem pro péči a rozvoj mých dětí i mě samotné, na dobrovolnické bázi a především po volnočasové stránce. Brzy si však vyžádalo i mé celoživotní vzdělávání, které přerostlo v pracovní seberealizaci, ale přinášelo mi obrovskou svobodu a nezávislost a možnost slaďování práce a rodiny, což pro mě byly a jsou nejdůležitější hodnoty dodnes. Zároveň centrum bylo a je hmatatelná smysluplná činnost pro celý tým postupně se kupících skvělých žen kolem mě a každodenní radost v kontaktu s lidmi, dětmi, protože "sdílení je aktem lásky" a pomoc těší i poskytovatele.

Síť byla naší oporou hned na počátku a provází nás dodnes. Čerpali jsme rady, inspiraci a pomoc v prvních letech a později se snažili sami přispívat dalším a méně zkušeným centrům pro rozvoj této myšlenky. Rozšíření té kupy skvělých žen o další napříč regionem či až celou republikou bylo velké obohacení nejen naší vlastní práce, ale i soukromého života a dodnes jsem na to hrdá - v které jiné práci tohle najdete?

Později jsem se stala i členkou prezidia Sítě, protože jsem chtěla podpořit to, čemu věřím a být partnerem lidí, kterých si vážím, v čele s prezidentkou Rut Kolínskou. Dále jsem měla příležitost i mezinárodní spolupráce, takže optikou mateřského centra vlastně nahlížím na celý svět a i díky té atmosféře uvnitř ho vidím velmi pozitivně. Pro budoucí generaci dělají všechny ty dobré ženy v centrech hodně a věřím, že tato investice se nám jako společnosti vrátí.

Samozřejmě ne všechno kolem center nebo NNO obecně je růžové, ale ten přínos, síla "klanu" a již i tradice nás velmi posiluje, abychom všechny nové výzvy zvládli s optimismem a co nejlépe.