Petra Benešová

16.05.2022

Síť pro rodinu mi přinesla nové zkušenosti, získala jsem řadu dovedností od pořádání setkání center po velké krajské konference. Dala mi příležitost se zorientovat v pravidlech fungování neziskových organizací, v platných předpisech, financování, aktivitách, formálních i neformálních jednáních se státním, neziskovým i soukromým sektorem.

Nezapomenutelné jsou pro mě mezinárodní projekty a zahraniční pobyty, které mi přinesly rozhled na fungování neziskového sektoru v jiných evropských zemích. Inspirací jsou pro mě zkušenosti z fungování sociálních služeb a školství v Norsku, stejně jako mezinárodní setkání zástupců mateřských a komunitních center v Holandsku.

Co však vnímám dnes jako nejpotřebnější a nejúžasnější, je pocit sounáležitosti a přátelství. Za největší dar považuji poznání skvělých inspirativních žen z celé republiky. Žen, kterých si moc vážím. Žen, které jsou a budou vždy součástí mého života. Síť pro rodinu je pro mě majákem v prorodinných aktivitách, důležitých informací a spojení s lidmi vzájemně se inspirující, podporující a rozvíjející. Ze srdce děkuji.