Alena Nováková

14.05.2022

Naše mateřské centrum - Centrum Mateřídouška - mi udělalo obrat v mém životě o 180°.

Přistěhovala jsem se za manželem do malého městečka, kde jsem nikoho neznala, a v centru jsme já i naše děti našly spousty nových přátel a někteří jsou na celý život. Po roce aktivní činnosti dobrovolnice jsem našla v organizaci pracovní místo, které mi umožnilo práci v místě a možnost pracovat při mateřské dovolené. Do původní práce jsem se již nevrátila a 17 let pracuji v centru. Je to krásná a velmi pestrá práce s lidmi a pro lidi, a navíc se u ní mohu celoživotně vzdělávat, což mě velice baví.

Zpětně mohu soudit, že Mateřídouška přinesla do života mnoho hezkého nejenom mně, ale celé mé rodině. A mám velikou radost, že mé děti (18 a 20 let) jsou aktivními klienty a pracovníky centra, kteří se podílí na pokračování činnosti.

Tím hlavním potvrzením a důvodem, že s Mateřídouškou jdeme správným směrem a mám právo být na ni pyšná, jsou naši milí klienti, kteří naplňují programy, vracejí se a přivádějí další návštěvníky.

Jak to ale bývá, vše má dvě stránky. I naše centrum mi přineslo mnoho probdělých večerů a trápení nad administrativou a strachu o jeho budoucnost, zda se povede zajistit dostatek financí a lidí pro další práci, strachu, co bude dál, zda vyjde počasí pro akce ke dni dětí, tábory, zimní pobyty....

Naštěstí, špatné se rychle zapomíná a toho krásného je víc.

Při našich prvních krůčcích byla Síť mateřských center velkou mámou, která nás učila, jak si zajistit postavení v neziskových organizacích Libereckého kraje, jak rozjet profesionální mateřské centrum. Dnes, kdy už je naší organizaci 18 let je Síť pro Rodinu spíše kamarádkou, která předává své zkušenosti, zprostředkuje setkání s odborníky, ale především přináší příjemná a přínosná setkávání s dalšími centry. A nelze opomenout ani důležitost jejího jednání na venek, kdy se snaží prosadit naše zájmy a potřeby.