Rodina je to nejdůležitější, co máme.

Pojďme ji společně oslavit!


V roce 2024 pořádáme již 5. ročník Festivalu rodiny.

Festival rodiny je celonárodní osvětovou kampaní Sítě pro rodinu, která podporuje prevenci zdravé a funkční rodiny a podněcuje ji ke společnému trávení volného času, stejně tak ke vzdělávání a osvětě v této oblasti.

V loňském roce se zapojilo 102 organizací s 202 akcemi z celé České republiky.

Kampaň upozorňuje na hodnotu rodiny, ale i na přínos práce Sítě pro rodinu, mateřských, rodinných a komunitních center a dalších organizací pracujících s rodinami, jakožto důležitých aktérů působících na poli prevence.

Během pěti týdnů ode Dne matek (letos 12. května) přes Den rodiny (15. května), Den dětí (1. června) až po Den otců (letos 16. června) se konají akce, při kterých mohou rodiny plnohodnotně prožít společné chvíle. Jednotlivá členská centra a další organizace pracující s rodinami v tomto čase pořádají různé vzdělávací a osvětové aktivity, slavnosti, oslavy a akce pro celé rodiny, jejich jednotlivé členy, či širokou veřejnost.

Letošní kampaní poukazujeme na různorodost rodin a jejich specifické potřeby, např. na samoživitele; pěstouny; rodiny, jejichž člen vyžaduje dlouhodobou péči; rodiny se zkušeností s úmrtím nejbližšího člena rodiny; s domácím násilím; drogami; alhokoholem; psychickými poruchami; ale i bilingvní rodiny; rodiny s vícerčaty; sendvičové či vícegenerační rodiny, apod.
Každá rodina má svá specifika, své potřeby, starosti i radosti. Všechny jsou však stejně důležité a stojí za naši plnou pozornost.
K aktivní účasti na Festivalu rodiny tedy zveme nejen naše členské organizace, ale i všechny ostatní, které se zabývají rodinou v jakékoliv její podobě. 

Jak a proč Festival rodiny vznikl?


Festival rodiny vznikl v roce 2019 z potřeby posilovat hodnoty rodiny a společně upozornit na hodnotu rodiny pro každého z nás. Zároveň upozorňuje na práci Sítě pro rodinu a mateřských, rodinných a komunitních center a jejich širokou škálu programů v oblasti prevence rizikových situací v rodině a ve společnosti. Stejně tak představuje mateřská, rodinná a komunitní centra jako zásadní pilíř komunitního života.

V letech 2020 a 2021 poznamenala Festival rodiny pandemie Covid-19, přesto počet akcí (235) překonal úspěšný nultý ročník, i když část z nich musela probíhat online.

V roce 2022 se Festivalu rodiny aktivně zúčastnilo 66 členských center s přihlášenými 172 akcemi ve všech krajích České republiky. Třetí ročník byl zároveň oslavou 30 let od vzniku prvního mateřského centra v ČR a 20 let od vzniku Sítě pro rodinu, z.s. (dříve Sítě mateřských center). U této příležitosti probíhaly v krajích venkovní akce - Dny pro rodinu.

Den rodiny (15. 5.) jsme také oslavili v Praze na Kampě, kde jsme uspořádali velkou zahradní slavnost a zároveň proběhl v prostorách Lichtenštejnského paláce mezinárodní sympozion s názvem "Mateřská centra - nový fenomén občanské společnosti".

K Festivalu rodiny se začínají hlásit i další organizace, a tak se postupně naplňuje naše vize každoroční jarní oslavy rodiny napříč celou republikou.

4. ročník Festivalu rodiny v roce 2023 byl opět v něčem trochu zajímavější. Kampaň upozorňovala na hodnotu rodiny a posilování vztahů v rodině, ale i na přínos práce Sítě pro rodinu, mateřských, rodinných a komunitních center a dalších organizací pracujících s rodinami, jejichž role je v systému rodinné politiky a oblasti prevence nezastupitelná. Nově se mohly zapojit organizace, které v tomto termínu pořádaly akce pro rodiny i širokou veřejnost. Cílem bylo, aby rodinní příslušníci byli ve volném čase aktivně spolu a vytvářeli si tak společné zážitky, ze kterých mohou čerpat v krizových situacích. Zapojilo se celkem 102 organizací s 202 akcemi, které organizovali v průběhu května a června.

Rodina je společenstvím, kde se sdílí čas, prostor, úzkost i naděje, kde se soužitím všichni učí pro život, kde všichni dávají i přijímají, kde formují svou osobnost a mají možnost zrát k moudrosti a kde podstatnou složkou všeho je vzájemně sdílená a působená radost. 

Prof. Zdeněk Matějček

SÍŤ PRO RODINU, z.s.

 • největší střešní organizace pro mateřská, rodinná a komunitní centra v ČR
 • více než 20 let činnosti na poli rodinné politiky
 • zastoupení ve všech 14 krajích ČR
 • 252 členských organizací
 • dosah na cca 70 000 rodin v ČR

Mateřské / rodinné/ komunitní centrum...

... je místo přátelské rodině. Poskytuje bezpečný prostor pro setkávání všech členů rodiny a komunity, rozvíjí spolkový a komunitní život v obci, nabízí příležitosti k aktivnímu trávení času celé rodiny a díky všem preventivním aktivitám podporuje rozvíjení vztahů v rodině i ve společnosti a zabraňuje vzniku krizových situací v rodině i ve společnosti. 

Mateřská, rodinná a komunitní centra v ČR

 • více než 30 let existence center v ČR
 • nejčastější právní forma – SPOLEK
 • dobrovolnické i profesionální organizace
 • stejná základní činnost všech center bez ohledu na název
 • rozmanité druhy služeb vycházející z potřeb regionu, ve kterém působí
 • důležití aktéři na poli primární prevence a v systému rodinné politiky
 • průměrně navštěvuje jedno centrum 280 rodin
 • celkem cca 450 center v ČR

 Více informací o Síti pro rodinu, z.s. najdete na www.sitprorodinu.cz 

Síť pro rodinu

Truhlářská 24                110 00 Praha 1             

info@sitprorodinu.cz

+420 602 178 882         www.sitprorodinu.cz