Rodina je to nejdůležitější, co máme.

Pojďme ji společně oslavit!

V průběhu šesti týdnů od 9. 5. do 21. 6. (tedy v období, kdy se slaví Den matek, Mezinárodní den rodiny, Den dětí či Den otců) připravují mateřská centra Sítě pro rodinu ve všech krajích republiky programy pro jednotlivé členy rodiny nebo naopak společně pro členy rodiny všech generací. 


S námi kvete každá rodina i v nevlídné době


Motto 1. ročníku : S NÁMI KVETE KAŽDÁ RODINA

1. ročníkem navazujeme na úspěšný nultý ročník v roce 2019 a pokračujeme v upevňování nové tradice na posilování hodnoty rodiny a společně upozornit na hodnotu rodiny pro každého z nás. Zároveň však chceme upozornit na širokou škálu programů mateřských center v oblasti prevence rizikových jevů v rodině a ve společnosti, stejně tak představit mateřská centra jako zásadní pilíř komunitního života. Což se projevilo v současné době mimořádných opatření kvůli pandemii.

Festival byl připraven a do našich životů nečekaně vstoupila pandemie COVID-19.

Stáli jsme před rozhodnutím Festival rodiny kvůli mimořádným opatřením a kvůli nejistotě, co bude kdy povoleno, zcela zrušit. Nakonec jsme si řekli, proč festival nepojmout jinak!

Termín a motto zůstávají, mění se formát!

Využijeme možností moderních technologií, dáme Festivalu rodiny on-line formát a budeme aktivity prezentovat na webových stránkách, na Facebooku, Youtube a dalších virtuálních místech.

Co budou zahrnovat festivalové aktivity?

Prezentaci jak se mateřská centra zapojila v období omezené činnosti do pomoci potřebným.

1. On-line aktivity

2. Reálná festivalová setkání, pokud je podmínky mimořádných opatření umožní

3. Soutěž pro mateřská centra a rodiny

Co je potřeba k zapojení do Festivalu rodiny?

Připravovanou aktivitu přihlásit pomocí on-line přihlášky.

Dodržovat společnou vizualitu - použít logo nebo banner Festivalu rodiny.

Rodina je společenstvím, kde se sdílí čas, prostor, úzkost i naděje, kde se soužitím všichni učí pro život, kde všichni dávají i přijímají, kde formují svou osobnost a mají možnost zrát k moudrosti a kde podstatnou složkou všeho je vzájemně sdílená a působená radost. 

Prof. Zdeněk Matějček

Stručně o Síti pro rodinu 

  • nezisková organizace, působící v České republice 26 let (dříve pod názvem Síť mateřských center) pod vedením Rut Kolínské, nositelky ocenění Žena Evropy (2003) a Sociálně prospěšná podnikatelka (2006)
  • motto organizace zní "Posilujeme hodnotu rodiny" (ve společnosti, v mateřských centrech, ve firmách) a upozorňuje na důležitost rodiny pro každého jednotlivce  i pro společnost
  • Síť pro rodinu aktuálně sdružuje 260 center v celé České republice, oficiálně je střešní organizací mateřských center 16 let
  • od roku 2004 vyhlašuje soutěž Společnost přátelská rodině a na základě auditu uděluje ocenění firmám, které zavádějí opatření pro slaďování rodinného a pracovního života zaměstnanců; důraz je kladen na rodinu v každé životní fázi, tzn. na všechny generace a jejich potřeby (www.familyfriendly.cz)

Síť pro rodinu

Truhlářská 24                        110 00 Praha 1             

info@sitprorodinu.cz
+420 602 178 882                www.sitprorodinu.cz