Rodina je to nejdůležitější, co máme.

Pojďme ji společně oslavit!

3. řádný ročník Festivalu rodiny proběhl! V rozmezí od 6. května do 19. června 2022 jsme oslavili letos nejen Den matek, Mezinárodní den rodiny, Den dětí a Den otců, ale také 30. výročí otevření prvního mateřského centra v České republice a 20. výročí založení Sítě pro rodinu. 

Děkujeme všem zúčastněným za jeho krásnou realizaci! Letošního ročníku se aktivně zúčastnilo 66 členských center s přihlášenými 172 akcemi ve všech krajích České republiky! Díky patří tedy všem za organizaci, účast, úsměv na tváři - jak spolupracovníkům, tak návštěvníkům i sponzorům, byli jste skvělí!

15.května proběhl na Kampě jak sympozion k dvojímu výročí, tak Zahradní slavnost!


Už 30 let s námi kvete každá rodina.


Záměr zrodu nové tradice každoročního Festivalu rodiny vznikl v roce 2019 z potřeby posilovat hodnoty rodiny a společně upozornit na hodnotu rodiny pro každého z nás. Zároveň chceme upozornit na širokou škálu programů mateřských center v oblasti prevence rizikových situací v rodině a ve společnosti, stejně tak představit mateřská centra jako zásadní pilíř komunitního života.

V letech 2020 a 2021 poznamenala Festival rodiny pandemie Covid-19, přesto počet akcí (235) překonal úspěšný nultý ročník, i když část z nich musela probíhat online. K Festivalu rodiny se začínají hlásit i další organizace, a tak se postupně naplňuje naše vize každoroční jarní oslavu rodiny napříč celou republikou.

Připravujeme přihlašovací systém a přihlásit budou moci nejen mateřská centra, ale každý, kdo má chuť s námi posilovat hodnotu rodiny.

Rodina je společenstvím, kde se sdílí čas, prostor, úzkost i naděje, kde se soužitím všichni učí pro život, kde všichni dávají i přijímají, kde formují svou osobnost a mají možnost zrát k moudrosti a kde podstatnou složkou všeho je vzájemně sdílená a působená radost. 

Prof. Zdeněk Matějček

SÍŤ PRO RODINU A MATEŘSKÁ CENTRA V KOSTCE

 • Síť pro rodinu, z.s. - střešní organizace a nositelka know-how mateřských center v České republice - www.sitprorodinu.cz.
 • Spolu s mateřskými centry už více než čtvrt století posilujeme hodnotu rodiny ve společnosti, v mateřských centrech i ve firmách a vytváříme podmínky pro společnost přátelskou rodině.
 • Síť pro rodinu jsme založili v roce 2002 na základě dlouholeté neformální spolupráce mateřských center s původním názvem Síť mateřských center.
 • Myšlenku mateřských center jako zcela nový fenomén společnosti přenesla z německého prostředí Rut Kolínská v roce 1992.
 • Základní know-how mateřských center spočívá ve vytváření bezpečného komunitního společenství pro rodiny všech generací a jejich hlavní přínos staví na prevenci rizikových situací v rodině i ve společnosti.
 • Nabízíme audit Strategie podpory rodiny jako konkurenční výhoda firmy www.familyfriendly.cz
 • Jsme autorizovanou osobou pro zkoušku profesní kvalifikace Chůva.
 • Nabízíme rekvalifikační kurz Manažer pro NNO.

  Síť pro rodinu

  Truhlářská 24                        110 00 Praha 1             

  info@sitprorodinu.cz
  +420 602 178 882                www.sitprorodinu.cz