Rodina je to nejdůležitější, co máme.

Pojďme ji společně oslavit!

2. ročník Festivalu rodiny potrvá od 7. května do 20. června 2021 v období, kdy se slaví Den matek, Mezinárodní den rodiny, Den dětí či Den otců. V různých koutech České republiky připravují mateřská centra Sítě pro rodinu programy pro jednotlivé členy rodiny nebo naopak společně pro členy rodiny všech generací.  Přidejte se k nám!


S námi kvete každá rodina i v nevlídné době


Záměr zrodu nové tradice každoročního Festivalu rodiny vznikl z potřeby posilovat hodnoty rodiny a společně upozornit na hodnotu rodiny pro každého z nás. Zároveň chceme upozornit na širokou škálu programů mateřských center v oblasti prevence rizikových jevů v rodině a ve společnosti, stejně tak představit mateřská centra jako zásadní pilíř komunitního života

Pandemie nás v loňském roce zahnala částečně do online prostředí. A tak jsme museli změnit původní plány pořádat velké slavnosti pro širokou veřejnost. Využili jsme moderních technologií a část programů probíhala ve virtuálním prostředí. Získané zkušenosti využijeme i v letošním roce, i když se těšíme, že se situace zlepší a budeme se moci co nejvíce vrátit k programům offline.

Podoba a formát festivalových programů záleží na pořadateli. Očekáváme pestrou škálu akcí: zahradní slavnost, pohádkové lesy, jarmarky, happeningy, rodinné výlety (například z jednoho centra do druhého), divadelní představení, koncerty, výstavy, nejrůznější soutěže, kreativní a vzdělávací workshopy, besedy se zajímavými osobnostmi a podobně. Důležité zůstává téma "Posilování hodnoty rodiny" a motto "S námi kvete každá rodina".

Do 2. ročníku Festivalu rodiny se mohou přihlásit nejen mateřská centra, ale každý, kdo má chuť s námi posilovat hodnotu rodiny.

Co je potřeba k zapojení do Festivalu rodiny?

Připravovanou aktivitu přihlásit pomocí online přihlášky.

Dodržovat společnou vizualitu - použít logo nebo banner Festivalu rodiny.

Rodina je společenstvím, kde se sdílí čas, prostor, úzkost i naděje, kde se soužitím všichni učí pro život, kde všichni dávají i přijímají, kde formují svou osobnost a mají možnost zrát k moudrosti a kde podstatnou složkou všeho je vzájemně sdílená a působená radost. 

Prof. Zdeněk Matějček

SÍŤ PRO RODINU A MATEŘSKÁ CENTRA V KOSTCE

 • Síť pro rodinu, z.s. - střešní organizace a nositelka know-how mateřských center v České republice - www.sitprorodinu.cz.
 • Spolu s mateřskými centry už více než čtvrt století posilujeme hodnotu rodiny ve společnosti, v mateřských centrech i ve firmách a vytváříme podmínky pro společnost přátelskou rodině.
 • Síť pro rodinu jsme založili v roce 2002 na základě dlouholeté neformální spolupráce mateřských center s původním názvem Síť mateřských center.
 • Myšlenku mateřských center jako zcela nový fenomén společnosti přenesla z německého prostředí Rut Kolínská v roce 1992.
 • Základní know-how mateřských center spočívá ve vytváření bezpečného komunitního společenství pro rodiny všech generací a jejich hlavní přínos staví na prevenci rizikových jevů v rodině i ve společnosti.
 • Nabízíme audit Strategie podpory rodiny jako konkurenční výhoda firmy www.familyfriendly.cz
 • Jsme autorizovanou osobou pro zkoušku profesní kvalifikace Chůva.
 • Nabízíme rekvalifikační kurz Manažer pro NNO.

  Síť pro rodinu

  Truhlářská 24                        110 00 Praha 1             

  info@sitprorodinu.cz
  +420 602 178 882                www.sitprorodinu.cz