Rodina je to nejdůležitější, co máme.

Pojďme ji společně oslavit!

V průběhu pěti týdnů od 11. 5. do 19. 6. (tedy v období, kdy se slaví Den matek, Mezinárodní den rodiny, Den dětí či Den otců) připravují mateřská centra Sítě pro rodinu ve všech krajích republiky programy pro jednotlivé členy rodiny nebo naopak společně pro členy rodiny všech generací. 


Tuto činnost jsme se rozhodli zvýraznit celorepublikovým Festivalem rodiny, který bude oslavou rodiny napříč celou Českou republikou. Předpokládáme, že v daném období proběhne více než 200 různých akcí.

Klíčovou událostí v Praze bude 18. května sobotní zahradní slavnost v parku na Žofíně, jejímž smyslem je oslavit rodinu jako takovou a současně motivovat rodiny, aby společně zasedly k jednomu stolu (respektive na jednu deku), aby si jednotliví členové povídali bez koukání do mobilních telefonů, relaxovali, bavili se, poslouchali kapely      a pozvané hosty a na místě v informačním stanu také měli možnost dozvědět se něco víc o Síti pro rodinu a jejím poslání.

Tato akce bude probíhat ve spolupráci s mezinárodním hnutím Rotary International, které bude v daném termínu oslavovat 20 let existence v České a Slovenské republice. Obě organizace se totiž dohodly na vzájemné podpoře a propagaci dvou silných myšlenek, které u nás více než dvě desetiletí prosazují mnoha různorodými aktivitami a kterými se snaží o zlepšení života v české občanské společnosti: Služba na prvním místě (Rotary) a Posilujeme hodnotu rodinu (Síť pro rodinu). Obě organizace také vytvářejí celorepublikovou síť, ať už prostřednictvím klubů či mateřských center, které vzájemně spolupracují, inspirují se a sdílejí své zkušenosti a jsou příkladem smysluplného sdílení a spolupráce i užitečnosti neziskových organizací jako takových.

Rodina je společenstvím, kde se sdílí čas, prostor, úzkost i naděje, kde se soužitím všichni učí pro život, kde všichni dávají i přijímají, kde formují svou osobnost a mají možnost zrát k moudrosti a kde podstatnou složkou všeho je vzájemně sdílená a působená radost. 

Prof. Zdeněk Matějček

Stručně o Síti pro rodinu 

  • nezisková organizace, působící v České republice 26 let (dříve pod názvem Síť mateřských center) pod vedením Rut Kolínské, nositelky ocenění Žena Evropy (2003) a Sociálně prospěšná podnikatelka (2006)
  • motto organizace zní "Posilujeme hodnotu rodiny" (ve společnosti, v mateřských centrech, ve firmách) a upozorňuje na důležitost rodiny pro každého jednotlivce  i pro společnost
  • Síť pro rodinu aktuálně sdružuje 259 center v celé České republice, oficiálně je střešní organizací mateřských center 16 let
  • od roku 2004 vyhlašuje soutěž Společnost přátelská rodině a na základě auditu uděluje ocenění firmám, které zavádějí opatření pro slaďování rodinného a pracovního života zaměstnanců; důraz je kladen na rodinu v každé životní fázi, tzn. na všechny generace a jejich potřeby (www.familyfriendly.cz)

Síť pro rodinu

Truhlářská 24                        110 00 Praha 1             

info@sitprorodinu.cz
+420 602 178 882                www.sitprorodinu.cz