Rodina je to nejdůležitější, co máme.

Pojďme ji společně oslavit!

3. řádný ročník Festivalu rodiny proběhne tradičně od 6. května do 19. června 2022. Během šesti týdnů oslavíme letos nejen Den matek, Mezinárodní den rodiny, Den dětí a Den otců, ale také 30. výročí otevření prvního mateřského centra v České republice a 20. výročí založení Sítě pro rodinu.
Pojďte slavit s námi!
Už 15.května se můžete na Kampě těšit jak na sympozion k dvojímu výročí, tak na Zahradní slavnost!


Už 30 let s námi kvete každá rodina.


Záměr zrodu nové tradice každoročního Festivalu rodiny vznikl v roce 2019 z potřeby posilovat hodnoty rodiny a společně upozornit na hodnotu rodiny pro každého z nás. Zároveň chceme upozornit na širokou škálu programů mateřských center v oblasti prevence rizikových situací v rodině a ve společnosti, stejně tak představit mateřská centra jako zásadní pilíř komunitního života.

V letech 2020 a 2021 poznamenala Festival rodiny pandemie Covid-19, přesto počet akcí (235) překonal úspěšný nultý ročník, i když část z nich musela probíhat online. K Festivalu rodiny se začínají hlásit i další organizace, a tak se postupně naplňuje naše vize každoroční jarní oslavu rodiny napříč celou republikou.

Připravujeme přihlašovací systém a přihlásit budou moci nejen mateřská centra, ale každý, kdo má chuť s námi posilovat hodnotu rodiny.

Rodina je společenstvím, kde se sdílí čas, prostor, úzkost i naděje, kde se soužitím všichni učí pro život, kde všichni dávají i přijímají, kde formují svou osobnost a mají možnost zrát k moudrosti a kde podstatnou složkou všeho je vzájemně sdílená a působená radost. 

Prof. Zdeněk Matějček

SÍŤ PRO RODINU A MATEŘSKÁ CENTRA V KOSTCE

 • Síť pro rodinu, z.s. - střešní organizace a nositelka know-how mateřských center v České republice - www.sitprorodinu.cz.
 • Spolu s mateřskými centry už více než čtvrt století posilujeme hodnotu rodiny ve společnosti, v mateřských centrech i ve firmách a vytváříme podmínky pro společnost přátelskou rodině.
 • Síť pro rodinu jsme založili v roce 2002 na základě dlouholeté neformální spolupráce mateřských center s původním názvem Síť mateřských center.
 • Myšlenku mateřských center jako zcela nový fenomén společnosti přenesla z německého prostředí Rut Kolínská v roce 1992.
 • Základní know-how mateřských center spočívá ve vytváření bezpečného komunitního společenství pro rodiny všech generací a jejich hlavní přínos staví na prevenci rizikových situací v rodině i ve společnosti.
 • Nabízíme audit Strategie podpory rodiny jako konkurenční výhoda firmy www.familyfriendly.cz
 • Jsme autorizovanou osobou pro zkoušku profesní kvalifikace Chůva.
 • Nabízíme rekvalifikační kurz Manažer pro NNO.

  Síť pro rodinu

  Truhlářská 24                        110 00 Praha 1             

  info@sitprorodinu.cz
  +420 602 178 882                www.sitprorodinu.cz