Den rodiny s Ovečkou

17.05.2019

Centrum pro rodinu Ovečka, Ústí nad Labem

Centrum Ovečka, pobočka oblastní charity Ústí nad Labem pro vás organizuje Den rodiny s Ovečkou.

Připraveno je mnoho stanovišť s různorodou tématikou a úkoly pro děti.

Každý rok se přidají různé organizace se svými prezentacemi, letos například:

  • PČR - odbor Prevence kriminality a Dopravní policie s ukázkou vybavení, 
  • Hasičský záchranný sbor, 
  • Český červený kříž a Vitae s ukázkou první pomoci, 
  • Muzeum Valtýřov, výstava letadýlek, Inlineskating, a další doprovodné aktivity jako například canisterapie, tanec se psem, divadlo, výtvarné dílny, malování na obličej 

Souběžně probíhá mnoho dalších aktivit na stanovištích s úkoly pro děti (drobné hry, skládačky, omalovánky, luštění hádanek, kreslení křídou, skákání panáka, opičí dráha, zapůjčení koloběžek a odstrkávadel, házení míčků na terč aj.) za pomoci studentů SŠ a dobrovolníků, kde děti plní úkoly a za nasbíraná razítka si v cíli vyberou malý dárek.

Hlavním účelem akce je smysluplné strávení zábavného společného odpoledne rodičů s dětmi, s důrazem na harmonizaci a zkvalitňování rodinných vazeb, posílení rodičovských kompetencí a mezigenerační spolupráci.

Posilování primární funkce rodiny si klade za cíl předcházet rizikovému chování dětí a mládeže a osvěta v oblasti nabízených služeb pomáhá při řešení výchovných problémů dětí. 

Centrum pro rodinu Ovečka zde zároveň prezentuje své sociální služby, zaměřené na pomoc rodinám s dětmi. Akce probíhá pod záštitou starosty UMO Severní Terasa a každoročně se jí zúčastní kolem 200 rodin s dětmi.

Místo: Centrální park na Severní Terase, Ústí na Labem

Čas: 14.00 - 18.00

Kontakt: Jana Poláková, polakova@charitausti.cz

Web: www.charitausti.cz