Rodinný tyjátr

19.05.2019

Mateřské centrum Kapička, Jičín

Bujará zahradní slavnost věnovaná oslavě rodiny a určená pro všechny její členy.  

Zveme babičky, dědy, mámy, táty, děti i vnoučata na odpoledne plné tvůrčích dílen, domácích prací, vzájemného poznávání, ochutnávání i relaxace. 

Odvážlivce čeká loutková pohádka Bojím se v lese a ti, kteří strachy neutečou, si budou moci dokonce vyrobit vlastní domácí strašidýlko. 

Raz, dva, tři, zvedá se opona, rodinný tyjátr začíná... buďte u toho! Těšíme se.

Místo: Mateřské centrum Kapička v Jičíně

Čas: 15.00 - 18.00

Kontakt: Michaela Klapková Matúšová, kapicka.jicin@gmail.com

Web: www.mckapicka.cz