Zahradní slavnost

15.05.2019

Cesta pro rodinu, Žamberk

Na slavnosti bude pro rodiny s dětmi připraven doprovodný tvořivý program.  

Souběžně s akcí bude tento den v budově probíhat i Den otevřených dveří (Rodinné centrum a Dětská skupina MACEŠKA) za účelem zviditelnění naší organizace (práce) a především hodnot rodiny, ke kterým se hlásíme. 

Místo: Zahrada u rodinného centra, Žamberk

Čas: 15.00 - 19.00

Kontakt: Lucie Malá, mala@cestaprorodinu.cz

Web: www.cestaprorodinu.cz