Inspirativní ženy

Síť sehrála jednu z nejdůležitějších, možná až iniciačních rolí v mém životě. Už při zakládání a provozování mateřského centra na konci devadesátých let to byla jízda. S nemnoha zkušenostmi, získávanými za pochodu, v nestabilním a nečitelném prostředí, bez výraznější podpory města a nulové podpory od státu. Ale Síť - pod vedením Rut Kolínské -...

Klára Vlková

10.05.2022

Práce v Síti pro rodinu pro mě byla zásadní zkušeností a inspirací. Díky ní se mi otevřel úplně nový svět a nové oblasti, které jsem mohla prozkoumat. Pracovala jsem hlavně na projektech financovaných z Evropského sociálního fondu, ale samozřejmě jsem byla v denním kontaktu i se základními činnostmi Sítě.

Mateřské centrum v Žamberku jsem spoluzakládala se skupinou ostatních matek na mateřské dovolené v roce 1996. Nebyla jsem tam dlouho - po uplynutí mateřské jsem se ještě před rokem 2000 vrátila do práce. Centrum už pak pod vedením Dany Hubálkové vyrostlo v úžasný životaschopný organizmus, který teď pod názvem Cesta pro rodinu zaštiťuje a organizuje...

Mé působení v Síti pro mě bylo zdrojem obrovské inspirace a pracovních zkušeností. Naučila jsem se mnohému, od psaní a řízení projektů, přes produkci akcí, personalistiku až po vedení lidí.

Co mi práce v Síti pro rodinu a speciálně v Heřmánku přinesla?

Nejprve musím říci, že jsem se cítila velmi poctěna, když mě tehdy Rut Kolínská oslovila, zda bych jí se sítí a jejím spoluzaložením tehdy ještě s Jitkou Hermannovou pomohla. Bylo to velmi tvůrčí prostředí, hnutí mateřských center se rozrůstalo a my jsme v podstatě každý týden řešily koordinaci a pomoc, návody pro nová centra. Bylo nám jasné, že...

Když mám mluvit o Síti, nemohu nevzpomenout na mateřské centrum Na Poříčí, první mateřské centrum v ČR, kde pro mne celý příběh začal. Poprvé jsem sem přišla někdy během roku 1992, tedy záhy po jeho založení. Poprvé jsem se zde také setkala s Rut Kolínskou a tohle setkání, s Rut a mateřským centrem, do velké míry ovlivnilo celý můj život....